Title Image

Hakusanamainonta

Hakusanamainonta eli SEM (Search Engine Marketing) on mainontaa internetin hakukoneissa, kuten Googlessa. Sen perimmäinen tarkoitus on tuoda verkkosivulle lisää liikennettä, eli kävijöitä. Mainonta tapahtuu hakukoneeseen tehtävän haun tuloksissa, ja esimerkiksi Google Ads -mainoksia esitetään luonnollisten hakutulosten ylä- ja alapuolella. Näytettävä mainos valitaan käytetyn hakusanan, käyttäjän sijainnin, sekä mainostajan käyttämän budjetin perusteella.

Kustannustehokas vaihtoehto

Hinnoittelu tehdään tyypillisesti periaatteella ”maksu per klikkaus” (CPC tai PPC), eli mainostaja maksaa jokaisesta mainoksen klikkauksesta pienen palkkion hakukoneelle. Hakusanamainonta on erittäin kustannustehokasta, sillä jokainen mainosta klikkaava on potentiaalinen uusi asiakas!

Mainokset kohdennetulle yleisölle

Hakusanamainonnan vahvuus muuhun mainontaan verrattuna on sen tarjoamat tarkat kohdennusmahdollisuudet: mainokset voidaan kohdentaa tehokkaasti esimerkiksi hakusana-, toimiala- tai tuotekohtaisesti. Kohdentamisella saadaan kasvatettua huimasti mainonnan tuottavuutta, ja sen tuomilla seurantamahdollisuuksilla on helpompi suunnitella ja kehittää markkinointia entistä tehokkaammaksi myös tulevaisuudessa.

Hakusanamainonnan kehittäminen

Hakusanamainonnassa tärkeää on oikein rakennettu kampanja, jossa myös kohdennukset ovat kunnossa. Hakusanamainontaa ei pidä jättää pyörimään oman onnensa nojaan. Sen sijaan mainontaa kannattaa vahvistaa jatkuvalla asiantuntevalla työllä, jotta se kehittyy yhä kustannustehokkaammaksi.

Autamme asiakkaitamme mainonnan tarpeiden ja tavoitteiden kartoituksessa ja rakennamme tarkkaan harkitun kokonaisuuden, jolla on hyvä aloittaa tai kehittää aiempia mainonnan muotoja.