Title Image

Hakukoneoptimointi

Onnistunut hakukoneoptimointi on yrityksen parhaita sijoituksia ja sen hyödyt pitkäkestoisia. Hyvin optimoitu sivu löytyy hakutulosten kärkipäästä ja ohjaa potentiaaliset asiakkaat sivullesi.

Onnistunut hakukoneoptimointi on yrityksen parhaita sijoituksia ja sen hyödyt pitkäkestoisia. Hyvin optimoitu sivu löytyy hakutulosten kärkipäästä ja ohjaa potentiaaliset asiakkaat sivullesi.

Hakukoneoptimointiin on useita erilaisia keinoja. Siinä räätälöidään tarvittavat toimenpiteet ja muutokset verkkosivun tekstisisältöön ja koodipohjaan. Päämääränä on haluttujen sijoitusten näkyvyyden parantaminen hakukoneiden hakutuloksissa. Parempien hakusijoitusten myötä sivustollasi on moninkertaiset mahdollisuudet saavuttaa paljon suurempia kävijämääriä!

Hakukoneoptimointia kehitetään ja työstetään pitkäjänteisesti. Oikein toteutetun projektin osia ovat esimerkiksi verkkosivuston lähtötasoanalyysi, analyysissä selvinneiden muutosten toteutus, jatkuvat kehitystoimenpiteet, toimenpiteiden seurannan vaikutukset ja asiakkaan liiketoimintaa tukeva raportointi hakukoneoptimoinnin tuloksista.

Mitä hakukoneoptimointi on?

Hakukoneoptimoinnin eli SEOn avulla muokkaat internet-sivustoasi hakukoneystävällisemmäksi. Siten sivustosi löydetään helpommin ja liikennemäärät kasvavat. Hakukoneoptimoinnilla sivusto nostetaan näkyviin juuri niillä avainsanoilla, joilla kohderyhmään kuuluvat henkilöt hakevat verkossa tietoa eri palveluista ja tuotteista.

Lisää kävijöitä

Tarjoamamme hakukoneoptimoinnin avulla sivusi löytyy paremmin hakutuloksista ja kävijämäärä siellä nousee. Hakukoneoptimointi on todella kustannustehokas vaihtoehto. Horisontti Median optimoima sivustosi löytyy hakukoneiden tuloksista korkealta ja saa maksetussa hakukonemainonnassa erinomaiset laatupisteet.

Kohdennettua näkyvyyttä

Yritys löytyy hakukoneista monilla toimialaan liittyvillä hakusanoilla. Kävijämäärät sivustoillasi kasvavat, kun hakukoneoptimointi on hoidettu oikein. Samalla liikenteen laatu paranee, kun sivusto houkuttelee juuri sinun toimialastasi kiinnostuneita asiakkaita.

Kasvavat tuotot

Kävijämäärien noustessa myös saatavilla olevan tuoton mahdollisuus kasvaa. Mitä enemmän sivuillasi on kävijöitä, sitä enemmän saat potentiaalisia asiakkaita! Orgaanisten vierailujen myötä saadaan ennustettavuutta tarjouspyynnöistä sekä markkinoinnin synnyttämästä tuloksesta.

Hakukoneoptimointi vs. hakusanamainonta

Hakukoneoptimointi ei ole sama asia kuin hakusanamainonta. Hakukoneoptimoinnilla tavoitellaan verkossa ilmaisia klikkauksia, kun taas hakusanamainonta on maksettua mainontaa. Parhaat tulokset saadaan hyödyntämällä molempia samanaikaisesti. Silloin saavutetaan oikeanlaista huomiota ja saadaan maksimimäärä potentiaalisia asiakkaita ohjattua yrityksen verkkosivuille.

d
a